Actualizat: 04.12.2019


 

Dividend

Dividendul reprezintă o sumă de bani distribuită/platită din profituri sau rezerve de către companie acționarilor săi (persoanelor ce dețin acțiuni din acea companie) în mod periodic (de obicei la 3 sau 12 luni, deși sunt companii ce pot plăti și lunar sau la 6 luni). Practic, suntem răsplătiți pentru faptul ca deținem acțiuni și ne-am plasat economiile/încrederea în acea companie.

 

Dividend Yield = Randamentul Dividendului (%)

Randamentul Dividendului este exprimat în valoare procentuală și reprezintă procentul din prețul acțiunii care se întoarce la investitori sub formă de dividend.

Se calculează după o formulă simplă: Yield = Dividend pe acțiune / Preț pe acțiune

De exemplu: Prețul acțiunii pentru compania X este 100$. Ea plătește un dividend de 5$. Așadar va avea un Yield = 5/100 = 5%

Se poate observa cu ușurință că în cazul unei creșteri de preț, yield-ul scade, respectiv invers: în cazul unei scăderi de preț sau în cazul creșterii dividendului, yield-ul crește.

 

Dividend Payout Ratio (adesea prescurtat Payout Ratio) =  Raport de Plată

Raportul de Plată este exprimat (adesea) în valoare procentuală și reprezintă procentul din profitul net realizat de o companie ce este distribuit sub formă de dividende.

La sfârșitul unui an fiscal, profitul net obținut de o companie poate fi folosit în mai multe moduri: plătirea dividendelor, reinvestire în companie, achitarea datoriilor companiei etc.

Exemplu: compania X a raportat un profit net de 10.000$ și a distribuit dividende în valoare de 3.000$. PR = 3000/10000 = 30%

Acest indicator ilustrează maturitatea companiei pentru că o companie tânără va reinvesti aproape tot profitul cu scopul de a se dezvolta pe termen lung, în timp ce o companie ce există de ceva vreme și a atins un anumit nivel de dezvoltare își permite să răsplătească încrederea acționarilor sub forma distribuirii dividendelor.

Totodată, acest indicator este deosebit de important în sensul în care un PR prea ridicat semnalează perspective scăzute de creștere a dividendului pe viitor (pentru că practic compania nu are spațiu de manevră dacă redistribuie aproape tot profitul), iar dacă depășește 100% poate chiar să indice o iminentă tăiere a dividendului.

 

Dividend per Share = Dividend pe Acțiune

Acest indicator reflectă ce dividend se va obține pe o acțiune deținută.

Atunci când se calculează, se ia în considerare tot dividendul distribuit pe un an de zile și se împarte la numărul de acțiuni emise.

Exemplu: compania X a distribuit pe parcursul anului 2018 o sumă de 5.000$ sub formă de dividende. Numărul de acțiuni emise era 20.000. DPS = 5000/20000 = 40 cenți

 

Earnings per Share = Venit pe Acțiune

Acest indicator reflectă gradul de profitabilitate al unei companii.

Într-o formă cât mai simplă, Venitul pe Acțiune este determinat prin următoarea formulă: Venit Net / Număr de Acțiuni.

Se poate observa că cu cât EPS este mai mare, cu atât compania devine mai atrăgătoare pentru că un venit (mai) mare este generat și asta are un efect direct asupra dividendului acelei companii (de cele mai multe ori).

Exemplu: compania X a raportat un venit net de 1.000$, iar numărul acțiunilor companiei este de 2.000. EPS = 1000/2000 = 50 centi

EPS are legătură cu DPS în sensul în care îl conține deja.

Exemplu: dacă EPS este 50 cenți, iar compania are un PR de 80%, asta înseamnă că DPS = EPS * PR = 0.50$ * 80% = 0.40$

 

Price-to-Earnings Ratio (adesea prescurtat P/E Ratio) = Raportul Preț-Venituri

P/E Ratio este un indicator destul de simplu de calculat și deosebit de important (are mai mult variante, dar nu intru în detalii: Forward P/E, Trailing P/E, P/E pe 10 ani, pe 30 de ani șamd).

Acesta indică valoarea relativă a acțiunilor unei companii și poate fi utilizat pentru a observa trend-uri în parcursul acesteia, dar și pentru a o evalua. Un P/E Ratio ridicat poate indica faptul că o companie este supraevaluată, în timp ce unul scăzut poate indica faptul că o companie este subevaluată (și merită achiziționată) sau faptul că, în comparație cu trend-urile anterioare, o companie are o evoluție bună.

Formula de calcul este: P/E Ratio = Preț acțiune / EPS.

Exemplu: Compania X are o acțiune cotată la 200$ și, la veniturile nete raportate, are un EPS = 10$. Astfel, P/E Ratio = 200 / 10 = 20. Pe scurt, ne așteptăm ca la fiecare 20$ investiți în această companie să câștigăm 1$.

 

Total Expense Ratio = Raport Costuri Totale

Acest indicator reflectă costul total asociat administrării unui fond mutual/fond de investiții (costuri legate de tranzacționare, costuri legate de management-ul fondului, costuri legate de auditare, costuri legate de partea legală șamd).

El este exprimat (adesea) în formă procentuală și se calculează după formula: TER = Costuri totale / Active totale. Cele mai performante ETF-uri au, de obicei, un TER cuprins între 0.2% - 0.5%. (Evident, pot să existe ETF-uri performante cu un TER mai ridicat, dar vom plăti extrem de mult, pe termen lung, pe taxele de administrare)

Exemplu: Astfel, dacă ETF-ul nostru crește în fiecare an cu 7% și avem un TER de 0.45%, trebuie să scădem acest TER si ajungem la câștigul nostru net: 7 - 0.45 = 6.55%.

 

Notă: glosarul se actualizează periodic. Pentru a nu lungi inutil articolul, vă recomand să parcurgeți și această pagină ce conține mulți termeni de bază: FLUENTINFINANTE